Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Samoocena według modelu CAF w Wyższym Urzędzie Górniczym

Samoocena według modelu CAF w Wyższym Urzędzie Górniczym

4 Marca 2009

Kierownictwo Wyższego Urzędu  Górniczego podjęło decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Powszechnego Modelu Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) będącego narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej.

Program wdrożenia Powszechnego  Modelu Oceny jest realizowany w ramach koordynowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Działania 5.1. – Wznowienie potencjału administracji rządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rezultatem przeprowadzenia programu w Wyższym Urzędzie Górniczym ma być uzyskanie usprawnień w dziedzinach wyłonionych w toku samooceny działalności urzędu wg modelu CAF. Proces samooceny WUG wg modelu CAF ma zostać zakończony w listopadzie 2009 r.

Metoda CAF opiera się na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działania organizacji, obywateli, pracowników i społeczeństwa zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia w ramach kompleksowej analizy wyników jej działalności.

Metodę CAF opracowano w następstwie porozumienia zawartego pomiędzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE. Jest ona zbiorowym dziełem Grupy ds. Innowacyjnych Służb Publicznych – roboczej grupy ekspertów powołanej decyzją odpowiednich dyrektorów generalnych w celu wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie innowacyjnych sposobów modernizacji aparatu administracji i usług publicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wersję pilotażową zaprezentowano w maju 2000 r., natomiast wprowadzenie pierwszej poprawionej wersji miało miejsce w 2002 r. W kolejnych latach metoda CAF przeszła kilka istotnych modyfikacji. Według danych z maja 2008 r. CAF stosuje około 1500 instytucji sektora publicznego w 26 krajach UE, przy czym we wdrożeniu metody przodują takie kraje jak Włochy, Dania, Belgia, Węgry czy Portugalia.

do góry