Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium "Zdrowe i przyjazne miejsce pracy"

Seminarium
"Zdrowe i przyjazne miejsce pracy"

21 Maja 2007

W dniu 18 maja 2007 r. w Auli Biblioteki Śląskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym i Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach kampanii informacyjnej "Działanie na rzecz zdrowego miejsca pracy", finansowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy (OSHA).

Tematem przewodnim seminarium było bezpieczeństwo i higiena pracy w firmach świadczących usługi dla górnictwa. W wystąpieniu otwierającym obrady Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald poruszył zagadnienia bezpieczeństwa pracy w podmiotach świadczących usługi w ruchu zakładów górniczych, zwracając szczególną uwagę na tworzenie systemu certyfikacji firm usługowych. Stworzenie takiego systemu jest jednym z wniosków raportu o stanie bezpieczeństwa w górnictwie, który został przyjęty przez Radę Ministrów.

W trakcie obrad swoje osiągnięcia i problemy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy zaprezentował Bytomski Zakład Usług Górniczych sp. z o. o. Prezes Spółki poinformował m. in. o powołaniu Stowarzyszenia Budownictwa Górniczego, którego jednym z celów jest poprawa bezpieczeństwa robót wykonywanych na terenie zakładów górniczych przez firmy usługowe.

Kampania informacyjna jest realizowana z udziałem WUG od 2006 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw i specjalistów bhp.

do góry