Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium na temat zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu (..)

Seminarium na temat zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

1 Października 2008

W dniu 1 października 2008 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium na temat „Zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w kopalniach węgla kamiennego – możliwości a oczekiwania”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele służb odpowiedzialnych za zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w kopalniach węgla kamiennego.

W trakcie obrad specjaliści WUG przekazali aktualne dane dotyczące stanu wypadkowości w górnictwie oraz przedstawili informacje na temat działalności Zespołu do spraw zwalczania zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia oraz wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zaprezentowano materiał WUG na temat stanu zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w latach 2000–2007 w aspekcie monitorowania i działań profilaktycznych.

Uczestnicy obrad mieli również okazję zapoznać się z multimedialnymi symulacjami wypadków w KWK „Halemba” i KWK „Mysłowice-Wesoła”.

W dalszej części seminarium:

  • przedstawiciel KD „Barbara” przekazał informacje na temat aktualnie zalecanych kierunków zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
  • przedstawiciel Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG omówił aktualnie stosowane i oferowane przyrządy i urządzenia do monitorowania stanu zagrożeń,
  • przedstawiciele firm POLKO i WWT omówili zalety i wady urządzeń do mechanicznego opylania wyrobisk.

Na zakończenie odbyła się dyskusja wokół poruszonych zagadnień.

do góry