Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium poświęcone wnioskom i ustaleniom komisji (..)

Seminarium poświęcone wnioskom i ustaleniom komisji powołanej po zdarzeniu w KWK "Borynia"

5 Maja 2009

W dniu 5 maja 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium poświęcone omówieniu wniosków i ustaleń wynikających z prac Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju. W seminarium wzięli udział przedstawiciele kierownictw działów wentylacji kopalń węgla kamiennego.

Obrady otworzył Wiceprezes WUG Wojciech Magiera, który wyraził nadzieję, że seminarium przyczyni się do poprawy profilaktyki zagrożenia metanowego w górnictwie węglowym.

Program seminarium obejmował zagadnienia:

  • przebiegu zdarzenia, prowadzenia akcji ratowniczej oraz postępowań wyjaśniających,
  • analizy przebiegu zdarzenia na podstawie parametrów wentylacyjnych zarejestrowanych w kopalnianych systemach monitorowania,
  • analizy zawartości i rozkładu skoksowanych ziaren węgla w wyrobiskach objętych wybuchem oraz wyników badań materiałów wytransportowanych z rejonu,
  • hipotez przyczyn oraz przebiegu zapalenia i wybuchu metanu w KWK "Borynia",
  • niewyjaśnionych jednoznacznie okoliczności; pytań i wątpliwości związanych ze zdarzeniem.

W ramach obrad odbyła się dyskusja wokół zagadnień poruszonych w wystąpieniach.

do góry