Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium szkoleniowe w KD "Barbara"

Seminarium szkoleniowe w KD "Barbara"

18 Czerwca 2009
W dniu 17 czerwca 2009 r. w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" Głównego Instytutu Górnictwa odbyło się seminarium z udziałem pracowników OUG w Rybniku. Przedmiotem obrad było zwalczanie zagrożenia metanowego i wybuchem pyłu węglowego oraz zakres wybranych prac naukowo-badawczych realizowanych w GIG.

W trakcie seminarium dyrektor KD "Barbara" doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski przedstawił historię kopalni oraz jej aktualne cele i zadania. Przeprowadzono także krótkie szkolenie w zakresie zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, omówiono sposoby zwalczania oraz różnorodne aspekty zagrożenia metanowego, a także sposoby badania i nadawania certyfikatów środkom strzałowym. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się również z działalnością Pracowni Oceny Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego.

W ramach szkolenia przeprowadzono również pokazy wybuchu pyłu węglowego, wybuchu metanu wywołanego iskrzeniem mechanicznym, gaszenia palącego się metanu oraz badanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
do góry