Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sesje dialogu społecznego inspirowane przez grupę (..)

Sesje dialogu społecznego inspirowane przez grupę LafargeHolcim

1 Października 2018

W dniach 25 i 27 września br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wzięła udział w spotkaniach dialogu społecznego zorganizowanych przez Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu – zakład górniczy „Małogoszcz” oraz Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w Warszawie – zakład górniczy Kopalnia Dolomitu „Radkowice”.

Był to drugi cykl spotkań, który miał za zadanie przedstawienie przez grupę LafargeHolcim działań przyjętych do realizacji na rzecz wsparcia potrzeb lokalnych społeczności. Oczekiwania społeczne zostały zgłoszone przez interesariuszy podczas poprzedniej sesji dialogu i dotyczyły przedsięwzięć w zakresie edukacji, infrastruktury, środowiska, zdrowia i społeczności lokalnych.

Odnośnie Kopalni Dolomitu „Radkowice” najwięcej oczekiwań zgłoszono w zakresie środowiska – ograniczenia uciążliwości zapylenia z hałd i dróg oraz hałasu emitowanego przez urządzenia zakładu przeróbczego i środki transportu.

Natomiast w zakładzie górniczym „Małogoszcz” potrzeby ukierunkowane były przede wszystkim na wspieranie lokalnych społeczności i zaspakajanie ich potrzeb przez zaangażowanie w lokalne inicjatywy.

Kolejną sesję dialogu społecznego, mającą za cel podsumowanie realizacji działań na rzecz lokalnych społeczności, zaplanowano na wiosnę 2019 roku.

do góry