Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania Prezesa WUG w Kielcach

Spotkania Prezesa WUG w Kielcach

4 Sierpnia 2011

4 sierpnia br. Prezes WUG Piotr Litwa udał się z roboczą wizytą do OUG w Kielcach, gdzie z kierownictwem Urzędu i pracownikami rozmawiał na tematy bieżące, dotyczące głównie funkcjonowania jednostki oraz nadzorowanego obszaru. W godzinach popołudniowych wziął udział w spotkaniu środowiska przemysłu wydobywczego województwa świętokrzyskiego w Urzędzie Marszałkowskim. Głównym celem spotkania było powołanie świętokrzyskiej platformy surowców mineralnych. Ponadto rozmawiano m.in. na temat: nowej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ochrony złóż w gospodarce przestrzennej województwa, stanu prawnego i zagrożeń dotyczących odpadów wydobywczych, wywozu mineralnych materiałów budowlanych po drogach samorządowych województwa świętokrzyskiego, a także o jubileuszu 200–lecia powołania w Kielcach polskiej administracji górniczej i szkolnictwa górniczego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Geolog Wojewódzki, Dyrektor RDOŚ w Kielcach oraz wiodący przedsiębiorcy górniczy województwa świętokrzyskiego.

do góry