Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa (..)

Spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

25 Listopada 2008

24 listopada br. w siedzibie Kompanii Węglowej S.A. odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które było poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes WUG Piotr Litwa, prezesi spółek węglowych oraz przedstawiciele górniczych związków zawodowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego przedstawili stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie węgla kamiennego, zagadnienia chorób zawodowych w górnictwie węgla kamiennego oraz wybrane zagadnienia dotyczące projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego. Przedstawiciele spółek węglowych omówili działania podejmowane na rzecz podniesienia stanu bhp w zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonych na ten cel nakładów.

Następnie odbyła się dyskusja, która skoncentrowała się głównie wokół zagadnień związanych z projektem nowego Prawa geologicznego i górniczego.

do góry