Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Spotkanie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KW S.A. w granicach miasta Bieruń

9 Października 2014

9 października br. w KWK "Ziemowit" w Lędzinach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A., na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń.
Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Artur Sowa. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bieruń oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Zakładu Zagospodarowania Mienia oraz KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”.
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej pod terenami miasta Bieruń, w II i III kwartale 2014 r. z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
• regulacji stosunków wodnych w rejonie ul. Hodowlanej w Bieruniu,
• wyników pomiarów osiadania obwałowań rzeki Mlecznej,
• najbardziej aktywnych rejonów w zakresie występowania wstrząsów pochodzenia górniczego,
• realizacji prac związanych z przekazaniem Gminie Bieruń terenu w rejonie „Paciorkowców”.
Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2014 r. i I kwartału 2015 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry