Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu ze Starostą Tureckim

19 Stycznia 2016

15 stycznia br. w Turku odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu ze Starostą Tureckim dotyczące  postępów w pracach rekultywacyjnych na terenach odkrywek węgla brunatnego należących do  PAK KWB Adamów S.A.

W spotkaniu uczestniczyły władze starostwa wraz z kierownikami wydziału geodezji i geologii, wójtowie gmin: Brudzew, Władysławów i Przykona oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Koninie.

Podczas narady omówiono:

  • wykonanie dotychczasowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w odniesieniu do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • zagadnienia związane z gospodarką wodami kopalnianymi w tym odtworzeniem sieci hydrograficznej na gruntach poeksploatacyjnych;
  • ochronę złóż kopalin węgla brunatnego;
  • obowiązek sporządzania dokumentacji projektowej dotyczącej rekultywacji;
  • aspekty prawne wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o  ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Starosty Tureckiego.

do góry