Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedsiębiorcami oraz (..)

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedsiębiorcami oraz kierownictwem ruchu otworowych zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne

25 Listopada 2015

24 listopada br. w siedzibie  Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z przedsiębiorcami oraz kierownictwem ruchu otworowych zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne.

W trakcie narady omówiono zmiany wprowadzane zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (kolejny etap deregulacji) do ustawy Prawo geologiczne i górnicze i wpływ tych zmian na organizację ruchu zakładu górniczego, w szczególności w zakresie dereglamentacji kolejnych stanowisk, na których wykonywane są czynności specjalistyczne. Omówione zostały również zagadnienia związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi kwalifikowanych zagrożeń naturalnych w otworowych zakładach górniczych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r.

Istotnym elementem spotkania była ocena aktualnego stanu wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, w tym omówienie niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w górnictwie otworowym i wyniki przeprowadzonych kontroli.

do góry