Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa SUG z przedstawicielami dyrekcji (..)

Spotkanie kierownictwa SUG z przedstawicielami dyrekcji KGHM S.A., osobami dozoru wyższego kopalń Kombinatu oraz firmy PeBeKa

14 Sierpnia 2013

14 sierpnia 2013 r. w siedzibie KGHM S.A. w Lubinie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Wydziału Górniczego SUG z przedstawicielami KGHM S.A. oraz osobami dozoru wyższego kopalń kombinatu a także KGHM "Cuprum" i firmy PeBeKa. Tematem narady były "Sposoby kontroli stanu technicznego obudowy szybów i szybików". W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia: stan bezpieczeństwa w górnictwie, ocena stanu technicznego obudowy szybów i szybików, zagrożenia wynikające z nieprzeprowadzania kontroli głównych wyrobisk górniczych – szybów i szybików bez fizycznej obecności osoby dozoru ruchu, katastrofy szybów związane z ich złą eksploatacją lub brakiem właściwych kontroli obudowy szybów, szybików i wyrobisk technologicznie z nimi powiązanych. Omówiono także zakres wykonywania geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych zbrojenia i obudowy szybów i szybików. Przedstawiono również zakres wykonywania badań geologicznych i hydrogeologicznych oraz sposoby analizowania wyników tych pomiarów w aspekcie oddziaływania wód na obudowę szybową. Dodatkowo przedstawiciele firmy KGHM S.A. zaprezentowali sposoby wykonywania badań obudowy szybów i szybików z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

do góry