Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa WUG i GIG

Spotkanie kierownictwa WUG i GIG

23 Stycznia 2009

W dniu 23 stycznia br., w siedzibie WUG w Katowicach, odbyło się spotkanie kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Instytutu Górnictwa. W ramach rozmów omówiono realizację wniosków i zaleceń wynikających z prac komisji powołanych przez Prezesa WUG po niebezpiecznych zdarzeniach w zakładach górniczych oraz nakreślono kierunki dalszych działań w tym zakresie. Ponadto uzgodniono, że istnieje potrzeba wypracowania nowych rozwiązań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa wyrobów, które są stosowane w zakładach górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych, a nie wymagają dopuszczenia Prezesa WUG. Dyskutowano także nad realizacją zaleceń związanych z zagrożeniami (w szczególności metanowym, pożarowym i wyrzutowym), odnosząc się także do ustaleń podjętych na poprzednim spotkaniu kierownictw obu instytucji. Ostatnim z podjętych zagadnień była współpraca WUG i GIG w zakresie organizacji szkoleń i konferencji naukowych.

do góry