Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa WUG z prezesami spółek węglowych

Spotkanie kierownictwa WUG z prezesami spółek węglowych

26 Stycznia 2009

Z inicjatywy Prezesa Piotra Litwy w dniu 26 stycznia 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie kierownictwa WUG z prezesami największych spółek węglowych. Ze strony przedsiębiorców w spotkaniu udział wzięli prezesi zarządów Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Południowego Koncernu Węglowego S.A.. W trakcie spotkania dyskutowano na temat niektórych rozwiązań prawnych zawartych w skierowanym do Sejmu rządowym projekcie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Omawiano m.in. problem praktycznych i prawnych konsekwencji projektowanych zmian w zakresie zasad wykorzystania środków zgromadzonych w ramach funduszu likwidacji zakładu górniczego. Poruszono również problematykę stosowania w praktyce przez urzędy górnicze i przedsiębiorców przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto Prezes WUG, przedstawiając dane statystyczne dotyczące wypadków w górnictwie w 2008 r., zwrócił uwagę, że 70% wypadków śmiertelnych i ciężkich w kopalniach węgla kamiennego zaistniało na skutek błędów ludzkich. Szefowie spółek węglowych z aprobatą odnieśli się do przedstawionej przez P. Litwę propozycji powołania wspólnie z przedsiębiorcami zespołu roboczego, którego zadaniem będzie wypracowanie systemowych rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem tzw. czynnika ludzkiego.

Podczas spotkania zasygnalizowano również tematykę XI Konferencji „Problemy Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, która zostanie zorganizowana w bieżącym roku przez WUG przy współudziale SITG i GIG.

do góry