Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie podsumowujące Program Bezpieczne Praktyki i (..)

Spotkanie podsumowujące Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz Bezpieczna Praca i Środowisko

14 Września 2022

We wtorek, 13 września br. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie partnerów uczestniczących w Programie Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz Bezpieczna Praca i Środowisko, podsumowujące dotychczasowe działania i inaugurujące nowy etap projektu.

W imieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczyło w nim m.in. kierownictwo Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Podczas obrad podsumowano działania podjęte w 2021 roku w zakresie upowszechniania praktycznej wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, przekazywania wiedzy z zakresu prawa pracy oraz ochrony środowiska.

W trakcie spotkania omówiono wykaz działań przewidzianych na rok 2022, w którym m.in. planowane są spotkania on-line oraz w formie stacjonarnej ze studentami i uczniami, w tym z organami nadzoru górniczego.

do góry