Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie przedstawicieli UDT i OUG w Krakowie

Spotkanie przedstawicieli UDT i OUG w Krakowie

16 Czerwca 2010
15 czerwca 2010 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego.

Powodem spotkania była chęć realizacji postanowień porozumienia zawartego 12 lipca 2007 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego odnośnie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Urzędem Dozoru Technicznego. W trakcie spotkania wnikliwie mówiono wyniki dotychczasowej współpracy obu instytucji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy.

Uczestnicy spotkania szczególną uwagę poświęcili potrzebie głębszej koordynacji działań upowszechniających wiedzę o bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Zadeklarowano kontynuację i zacieśnienie współpracy między obu instytucjami we wszystkich dziedzinach.
do góry