Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dotyczące gospodarowania (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dotyczące gospodarowania zasobami złóż kopalin w procesie eksploatacji

18 Listopada 2014

W siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie 17 listopada br. obyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dotyczące gospodarowania zasobami złóż kopalin w procesie eksploatacji oraz zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych. Przeznaczone było dla przedsiębiorców eksploatujących kopaliny metodą odkrywkową z terenu województwa lubelskiego i podlaskiego oraz ich przedstawicieli (kierowników ruchu zakładów górniczych, geologów i projektantów zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin, projektowaniem ich zagospodarowania oraz wykonujących zadania służb geologicznych w odkrywkowych zakładach górniczych). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego i Podlaskiego - Geologowie Wojewódzcy.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące:
- gospodarowania zasobami złóż w procesie eksploatacji z wykorzystaniem standardów opracowanych przez Wyższy Urząd Górniczy,
- prowadzenia dokumentacji ruchowej odkrywkowych zakładów górniczych,
- zaistniałych wypadków w górnictwie odkrywkowym,
- zasad zgłaszania wypadków i zdarzeń niebezpiecznych zaistniałych na terenie zakładów górniczych.

Podczas dyskusji uczestnicy zwrócili także uwagę na problemy występujące na etapie podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności górniczej w zakresie spraw należących do właściwości organów administracji geologicznej i organów koncesyjnych.

do góry