Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie służb BHP

Spotkanie służb BHP

14 Lutego 2019

W czwartek, 14 lutego br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie służb BHP. Naradę prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Tematem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie oraz zagadnień dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zapobiegawczej, uwzględniającej wnioski wynikające z badań przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych.
Ponadto omówiono:

  • przyczyny wypadków w zakładach górniczych nadzorowanych przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, ich liczbę oraz działania podejmowane po ich zaistnieniu,
  • realizację wniosków zespołów powypadkowych sformułowanych po wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń w ruchu zakładów górniczych, wraz z podaniem zestawienia liczby wypadków, liczby przeprowadzonych kontroli, wniosków pokontrolnych, sposobu dokumentowania tych kontroli i stwierdzeń pokontrolnych.

 

do góry