Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w ramach sesji Dialogu Społecznego Lafarge w (..)

Spotkanie w ramach sesji Dialogu Społecznego Lafarge w Polsce

1 Lipca 2021

W dniach 22 i 30 czerwca br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wzięła udział w spotkaniach dialogu społecznego zorganizowanych przez Lafarge Cement S.A. w Małogoszczu - zakład górniczy „Małogoszcz” oraz Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w Warszawie - zakład górniczy Kopalnia Dolomitu „Radkowice”.

Była to szósta edycja odbywających się od 2016 r. spotkań, której celem było podsumowanie dotychczasowych działań LafargeHolcim w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby w poprzednim cyklu dialogowym, a także poznanie aktualnych oczekiwań reprezentantów społeczności lokalnych z sąsiedztwa zakładów górniczych i zaproszonych instytucji oraz umocnienie dalszej współpracy. Zgłoszone przez interesariuszy potrzeby dotyczyły przede wszystkim przedsięwzięć w zakresie edukacji, infrastruktury, środowiska oraz zdrowia.

W przypadku Kopalni Dolomitu „Radkowice” najwięcej oczekiwań dotyczyło zapoznania z tradycjami górniczymi i zasadami bezpieczeństwa oraz ograniczenia uciążliwości hałasu i zapylenia z terenu zakładu.

Podsumowano także działalność zakładu górniczego „Małogoszcz”, która była ukierunkowana na wspieranie i zaspakajanie potrzeb lokalnych społeczności i placówek zdrowia podczas epidemii COVID-19 oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego

do góry