Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie koordynacji działalności górniczej i (..)

Spotkanie w sprawie koordynacji działalności górniczej i budowy autostrady A-1

5 Sierpnia 2009
W dniu 4 sierpnia 2009 r. w Jaworznie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. monitoringu i koordynacji działań związanych z działalnością górniczą kopalń Kompanii Węglowej S.A. i budową autostrady A-1 na odcinku od węzła Pyrzowice do węzła Sośnica, zorganizowane przez dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, przedstawiciele: AGH w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, GIG w Katowicach, Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach oraz Centrów Wydobywczych Północ i Zachód, a także Dyrektorzy: ZG "Piekary" i KWK "Bobrek-Centrum". Ponadto w rozmowach wzięli udział przedstawiciele jednostek projektowych i wykonawców robót oraz Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania dokonano prezentacji projektowanej autostrady A-1 na odcinku od węzła Pyrzowice do węzła Sośnica, omówiono: założenia ekspertyzy górniczo-geologicznej, zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi ze szczególnym uwzględnieniem węzła Piekary Śląskie, rozwiązania projektowe dotyczące zabezpieczenia autostrady na wpływy eksploatacji górniczej oraz koszty projektowanych zabezpieczeń autostrady. Przedstawiciele górnictwa zaprezentowali ramowe założenia eksploatacji górniczej w rejonie projektowanego odcinka. Zebrani przyjęli zasady sposobu monitoringu autostrady A-1 oraz określili ramy dalszej współpracy. Dyrektor OUG w Gliwicach wskazał rolę organu nadzoru górniczego w koordynacji budowy autostrady A-1 i projektowanej eksploatacji.
do góry