Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie wykonywania przez firmy usługowe (..)

Spotkanie w sprawie wykonywania przez firmy usługowe robót w zakładach górniczych

21 Września 2012

20 września br. w Klubie NOT KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" w Rybniku odbyło się spotkanie dotyczące wykonywania przez firmy usługowe robót w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy techniczni kopalń węgla kamiennego, przedstawiciele firm usługowych oraz kierownictwo Urzędu.
W czasie obrad omówiono m.in.:
- Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego w minionym okresie 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem wypadków zaistniałych w firmach usługowych.
- Prezentacje przyczyn i okoliczności wybranych wypadków zaistniałych w firmach, wykonujących prace w kopalniach węgla kamiennego.
- Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w minionym okresie roku 2012, w tym przykłady stwierdzanych nieprawidłowości w firmach usługowych, wykonujących prace w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku.
- Propozycje działań naprawczych, mających na celu odwrócenie niekorzystnego trendu, w zakresie bezpieczeństwa pracy w firmach usługowych zatrudnionych w zakładach górniczych.

do góry