Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie wiceprezesów WUG i UOKiK

Spotkanie wiceprezesów WUG i UOKiK

25 Września 2009

W dniu 25 września 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie wiceprezesa WUG Mirosława Koziury z Małgorzatą Kozak, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem spotkania było omówienie zagadnień współpracy WUG i UOKiK w świetle ostatnich zmian organizacyjno-prawnych wynikających z przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie nr 339/93. Omówiono także kwestie związane z rozszerzeniem zakresu tematycznego kontroli w nowelizowanej ustawie o systemie oceny zgodności i podziałem nowych kompetencji kontrolnych pomiędzy organy nadzoru rynku.

Ponadto rozmowy dotyczyły nowelizacji porozumienia pomiędzy WUG i UOKiK zawartego w 2004 r.

do góry