Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz (..)

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz Inspektorem PIP nadzorującym zakłady górnicze w województwie małopolskim

17 Grudnia 2014

17 grudnia br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie odbyło się spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz Inspektorem PIP nadzorującym zakłady górnicze w województwie małopolskim. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji porozumienia z 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie ustalenia zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i urzędów górniczych. Przedstawiono stan wypadkowości w nadzorowanych przez OUG w Krakowie zakładach górniczych. Omówiono wybrane wypadki i niebezpieczne zdarzenia oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach górniczych. Przedstawiono okoliczności i wymieniono ustalenia dotyczące zaistniałych w ostatnim czasie na terenie Małopolski wypadków. Przedstawiciele PIP zwrócili uwagę na występujące coraz częściej nieprawidłowości związane z przekraczaniem dopuszczalnego czasu pracy. W dyskusji poruszono temat i wymieniono uwagi dotyczące wprowadzanych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Na zakończenie spotkania strony podkreśliły konieczność kontynuowania w 2015r. współpracy między instytucjami.

do góry