Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz (..)

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz Inspektorem PIP nadzorującym zakłady górnicze

20 Grudnia 2018

18 grudnia br. z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się w siedzibie Urzędu spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie oraz Inspektorem PIP nadzorującym zakłady górnicze w województwie małopolskim. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie ustalenia zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i urzędów górniczych. W trakcie spotkania podsumowano współpracę w 2018 r., wymieniono informacje statystyczne dot. zdarzeń w górnictwie, określono zasady współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości  a będących w obszarze kompetencji drugiego organu. Uzgodniono zakres  planowanych działań na rok 2019, wynikający z kompetencji OUG i PIP w obszarach objętych działalnością górniczą.

do góry