Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

21 Listopada 2023

W poniedziałek, 20 listopada br., w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z Opolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. W obradach uczestniczyli zastępca dyrektora OUG w Katowicach oraz nadinspektor ds. ochrony środowiska.

W trakcie spotkania omówiono wyniki wspólnych działań kontrolnych, prowadzonych w ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Wyrobiska 2023”. Akcja zakładała przeprowadzenie kontroli odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie zgodności prowadzonych robót rekultywacyjnych z decyzjami zezwalającymi na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, polegającego na wypełnieniu terenów wyrobisk poeksploatacyjnych. Omówiono również zakres i sposoby wzajemnej współpracy, w tym wymianę informacji i wniosków wynikających z badanych problemów o istotnym znaczeniu dla środowiska oraz stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, będące w obszarze kompetencji drugiego organu.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji postanowień porozumienia z dnia 14 grudnia 2022 r., zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry