Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony (..)

Spotkanie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

15 Lutego 2017

We wtorek, 14 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników organów nadzoru górniczego i ochrony środowiska.

Mając na uwadze problematykę będącą przedmiotem porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, jak i zakres robót związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego, w trakcie spotkania uszczegółowiono zasady dalszej współpracy.

Omówiono zagadnienia dotyczące wypełniania wyrobisk odpadami oraz produktami oraz kwestie dotyczące zastosowania „kruszywa sztucznego” ELLMIX oraz ELLMIX R przy rekultywacji wyrobisk.

Ponadto przedmiotem spotkania objęto:

  • zaplanowanie na 2017 r. wspólnych kontroli w obszarze poszukiwania i rozpoznawania
    oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
  • zagadnienia wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu,
  • możliwość współdziałania organów w zakresie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji.

Przedstawiono także aktualny stan robót geologicznych i planowane roboty geologiczne związane z wykonaniem otworów wiertniczych w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

do góry