Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z ZSIP w zakładach górniczych nadzorowanych (..)

Spotkanie z ZSIP w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Kielcach

7 Listopada 2013

6 listopada br. Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach zorganizował spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (siarka, wody lecznicze) oraz w zakładach wykonujących roboty geologiczne lub roboty w ruchu zakładów górniczych.
Program spotkania prowadzonego przez dyrektora OUG w Kielcach, Marzenę Rabiasz, obejmował m.in.:
- omówienie i przeanalizowanie przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach stanu wypadkowości w otworowych zakładach górniczych w 2013 r. oraz zwrócenie uwagi na zdarzenia potencjalnie wypadkowe;
- omówienie przez zakładowych społecznych inspektorów pracy oraz przez osoby kierownictwa ruchu wypadków zaistniałych w 2013 r. w macierzystych zakładach górniczych, zakładach wykonujących roboty geologiczne oraz problematyki w zakresie kształtowania się i wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy.
Celem nadrzędnym tego spotkania było wzajemne zapoznanie się z problemami w zakresie tworzenia i utrzymywania bezpiecznych warunków pracy w górnictwie otworowym.

do góry