Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Pomorskiego Wojewódzkiego (..)

Spotkanie z kierownictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

29 Marca 2023

W poniedziałek, 27 marca br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dyrektora urzędu z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Uczestniczyli w nim również: Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, oraz radca prawny urzędu.

Spotkanie zostało poświęcone omówieniu zakresu przyszłego porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony  Środowiska i dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. Było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie spraw będących w kompetencjach obydwu organów. Podczas obrad omówiono w szczególności:

  • kwestie współdziałania w zakresie spraw dotyczących składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • sprawy dotyczące składowania odpadów w miejscach nielegalnych eksploatacji,
  • działalność kontrolną, interwencje w obszarze ochrony środowiska w zakładach górniczych,
  • wymianę informacji w zakresie posiadanych kompetencji dotyczących eksploatacji i składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji postanowień porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

 

do góry