Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie

11 Sierpnia 2021

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie 10 sierpnia br. odbyło się spotkanie dyrektora urzędu z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Podczas rozmów omówiono kwestie nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami, stwierdzane w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników nadzoru górniczego w ramach postępowań w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za eksploatację kopalin bez wymaganej koncesji oraz podczas kontroli zakładów górniczych.

Ponadto wymieniono doświadczenia z kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców górniczych prowadzących na terenie województwa lubelskiego likwidację zakładów górniczych i rekultywację terenów poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów.

Na zakończenie spotkania omówiono zasady dalszej współpracy, w tym wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencji każdej ze stron, w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry