Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem firm usługowych prowadzących (..)

Spotkanie z kierownictwem firm usługowych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

30 Listopada 2023

W środę, 29 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się okresowe spotkanie z kierownictwem wybranych firm usługowych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
  • tryb zatwierdzania programów szkoleń osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • uregulowania prawne oraz rozwiązania techniczne, dotyczące wykonywania prac na wysokości, podczas prowadzenia robót w wyrobiskach górniczych i na powierzchni zakładu górniczego.
do góry