Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

24 Września 2014

23 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu i przedstawicieli Departamentu Energomechanicznego WUG z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
Tematyka spotkania dotyczyła:
- stanu bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w latach 2013 i 2014,
- wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach, a zwłaszcza stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie eksploatacji obudów zmechanizowanych, urządzeń transportowych oraz urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
- zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników podmiotów wykonujących powierzone czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
- przyczyn i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych w 2014 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem "czynnika ludzkiego" jako przyczyny wypadków oraz wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
- działań zmierzających do eliminowania niedozwolonej jazdy ludzi, nieprzystosowanymi do tego przenośnikami taśmowymi, w aspekcie zaistniałych wypadków,
- zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych, w tym rozjazdów torowych szynowych kolejek podwieszonych z napędem własnym.

do góry