Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

4 Maja 2015

29 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Ponadto w spotkaniu udział wzięli zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego GEM Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych w latach 2014 i 2015,
  • wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach, a zwłaszcza stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie eksploatacji szynowych kolejek podwieszonych z napędem własnym spalinowym,
  • zasad doboru i stosowania układów hydrauliki siłowej i sterowniczej obudów zmechanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w opracowaniach rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego dotyczących doboru i upodatnienia obudowy zmechanizowanej,
  • przyczyn i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych w 2014 r. i 2015 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wniosków zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • zasad bezpiecznej eksploatacji wyposażenia pomocniczego szybów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na monitorowanie stanu technicznego mocowania kabli w szybach
    i podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tym zakresie (SUG),
  • analizy wypadków w latach 2009-2014, ze szczególnym uwzględnieniem poszkodowanych o stażu pracy od 1 do 5 lat oraz powyżej 20 lat,
  • niezbędnej zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej wybranych wyrobów stosowanych w zakładach górniczych.

Ponadto przedstawiciele zakładów górniczych w ramach tzw. „dobrych praktyk bhp” przedstawili nowe rozwiązania stosowane w ich zakładach w dziedzinie transportu materiałów wielkogabarytowych i ponadgabarytowych.

do góry