Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

30 Września 2015

29 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownikami działów energomechanicznych nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach w 2015 r.,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r., a zwłaszcza stwierdzane nieprawidłowości w zakresie eksploatacji systemów zraszania maszyn urabiających,
  • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń w tym wypadku śmiertelnego, zaistniałego 13 czerwca br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej,
  • zasady organizacji prac związanych z wykonywaniem cięcia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali w wyrobiskach podziemnych oraz na powierzchni zakładu górniczego,
  • procedury postępowania w przypadku znalezienia oraz pozostawienia bez dozoru środków strzałowych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków śmiertelnych, zaistniałych 12 września br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej oraz 22 września br. w SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”.

Ponadto w ramach stosowania nowych rozwiązań technicznych w zakładach górniczych, omówiono doświadczenia służb energomechanicznych z zastosowaniem systemów wizualizacji oraz nadzoru i monitoringu stanów pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w wyrobiskach podziemnych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, w tym zapobiegania i usuwania stanów awaryjnych maszyn, urządzeń i instalacji.

do góry