Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

17 Września 2012

17 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z inicjatywy Dyrektora OUG, odbyło się spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych. Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa w górnictwie, omówiono wypadki zaistniałe w zakładach górniczych w roku bieżącym, wpływ "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń. Przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Podczas spotkania kierownicy działów energomechanicznych omówili podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych zakładach górniczych.

do góry