Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

27 Kwietnia 2022

We wtorek, 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2021 r. oraz za cztery miesiące 2022 r.;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu ostatniego spotkania;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli układów transportu;
  • współpracę organów nadzoru górniczego z Urzędem Dozoru Technicznego;
  • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

 

do góry