Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych (..)

Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych zakładów górniczych

17 Listopada 2023

W czwartek, 16 listopada br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, z inicjatywy Departamentu Energomechanicznego WUG, odbyło się spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych zakładów górniczych związane z bezpieczną organizacją prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, eksploatacją urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz wymagań w zakresie wyrobów z napędem spalinowym stosowanych w zakładach górniczych.

Podczas wydarzenia omówiono m.in.:

 • stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
 • okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy zaistniałych w latach 2022-2023, związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
 • okoliczności oraz przyczyny zdarzenia zaistniałego 18 lipca 2023 r. w ZG Rudna,
 • zasady eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej w oparciu
  o wyniki kontroli zakładów górniczych,
 • kwalifikacje dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
 • wymagania w zakresie wyrobów z napędem spalinowym stosowanych
  w zakładach górniczych,
 • zasady znakowania wyrobów stosowanych w górnictwie znakiem CE.

Ponadto, w trakcie dyskusji, poruszane były m.in. kwestie:

-   budowy pół rozdzielczych typu PREM-12G Smart stosowanych w ZG Rudna,

- kwalifikacji elektromonterów oraz osób dozoru elektrycznego w zakładach górniczych,

- upoważnień osób dozoru w podziemnych zakładach górniczych,

- dotyczące obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 dla silników etapu V kategorii NRE.

 

do góry