Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji

28 Listopada 2023

W poniedziałek, 27 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się okresowe spotkanie z kierownikami działów górniczych i wentylacji nadzorowanych zakładów górniczych oraz prowadzących działalność określoną w art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze, a także z przedstawicielami przedsiębiorców. Obrady prowadzili zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od marca 2023 r. do listopada 2023 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • stosowanie środków chemicznych, wyrobów z tworzyw sztucznych w wyrobiskach górniczych.
do góry