Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działu górniczego i wentylacji (..)

Spotkanie z kierownikami działu górniczego i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

10 Października 2017

We wtorek, 10 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działu górniczego i wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez urząd.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2017 r.;
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania;
 • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności
  i przyczyn wypadków i zdarzeń;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, w wyniku:
  • wstrząsu, opadu skał ze stropu lub ociosu,
  • wykonywania prac przy przenośnikach będących w ruchu,
  • najechania środkami transportu,
  • dociśnięcia do konstrukcji maszyn lub obudowy.
do góry