Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

25 Marca 2013

21 marca br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli WUG, Kompanii Węglowej S.A. i JSW S.A.
Podczas narady omówiono:
- stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- przygotowanie zakładów górniczych do "szybkiego" zamykania rejonów wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tam ze spoiw szybkowiążących,
- gospodarkę złożem w procesie eksploatacji oraz prowadzenie ewidencji strat w planie ruchu,
- zasady bezpiecznego wykonywania prac spawalniczych w zakładach górniczych,
- postępowanie w sprawie uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego,
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230).

W trakcie prezentacji okoliczności i przyczyn wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, Dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z dotychczasowych ustaleń w sprawie wypadków: zbiorowego w dniu 18.01.2013 r. w KWK "Knurów-Szczygłowice" oraz śmiertelnego w dniu 8.02.2013 r. w KWK "Bobrek - Centrum".
Podczas omawiania wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 25.02.2013 r. w KWK "Knurów-Szczygłowice", Dyrektor OUG w Gliwicach zwrócił uwagę na zadania służb BHP w zakresie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Podkreślił także konieczność informowania kierownika ruchu zakładu górniczego o stwierdzonych zagrożeniach.

do góry