Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

20 Września 2013

19 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawicieli KW S.A., JSW S.A. w Jastrzębiu Zdroju i WUG.
Podczas narady omówiono m.in:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników,
- kompletność wniosków o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego, w tym decyzje wydane przez inne organy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska, odpisy koncesji oraz projekty zagospodarowania złoża,
- zasady inwentaryzacji obiektów budowlanych przed podjęciem kolejnej eksploatacji,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r., w tym w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożenia wodnego,
- zamierzenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych.

W trakcie prezentacji wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w br. dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zdarzeń. Omówił również niepokojącą tendencję wzrostu wypadków śmiertelnych spowodowanych oberwaniem się skał ze stropu i ociosów oraz potrzebę zmechanizowania procesu rabowania obudowy za frontem ścian. Ponadto przedstawił propozycje rozwiązań uwzględniających zwiększenie dyscypliny pracy podczas wykonywania robót strzałowych.

do góry