Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

13 Września 2018

W środę, 12 września br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedsiębiorcy.

 

Podczas spotkania omówiono:

 

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r.;
  • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK Sośnica, KWK Knurów-Szczygłowice;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzedniego spotkania z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń;
  • zasady współpracy przenośników zgrzebłowych ścianowych z podścianowym.
do góry