Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Grudnia 2018

W piątek, 21 grudnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz przedsiębiorców.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2018 r.;
  • zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK Ruda, KWK Sośnica, KWK „Knurów-Szczygłowice”;
  • wnioski wynikające z zakończonych przez OUG w Gliwicach badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń;
  • wnioski Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.
do góry