Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

29 Stycznia 2019

 

W poniedziałek, 28 stycznia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie. Jego celem było podjęcie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. Na spotkaniu omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie, zwłaszcza w podziemnych zakładach górniczych w latach 2017, 2018 i na początku 2019, oraz w podmiotach wykonujących powierzone prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Omówiono zdarzenia i wypadki zaistniałe w w/w zakładach, ze szczególnym uwzględnieniem ich powtarzających się przyczyn. Przedstawiono i omówiono stwierdzone w czasie kontroli w nadzorowanych podziemnych zakładach górniczych w 2018 roku, nieprawidłowości w zakresie górniczym, energomechanicznym i budowlanym.

 

Podczas spotkania przedyskutowano m.in. propozycje możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach.

do góry