Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z policją w sprawie wydobywania bursztynu

Spotkanie z policją w sprawie wydobywania bursztynu

17 Maja 2016

16 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się z inicjatywy dyrektora Urzędu spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Komisariatu Policji VII w Gdańsku. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania bursztynu bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub bez wymaganej koncesji. Dyrektor oraz pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku zaprezentowali praktyczne aspekty wykonywania przez organ nadzoru górniczego ustawowych zadań w zakresie wykrywania i sankcjonowania powyższej działalności. Przedmiotem spotkania była ponadto wymiana doświadczeń oraz omówienie ewentualnych zasad i form współpracy dyrektora Urzędu z organami ścigania, a w szczególności w zakresie ujawniania i informowania o działalności polegającej na nielegalnym poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu bursztynu, wykrywania sprawców takiej działalności, gromadzenia materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych przez organ nadzoru górniczego postępowań administracyjnych w sprawach ustalania opłat podwyższonych. Ustalono również zasady udzielania pomocy pracownikom Urzędu przez organy policji przy wykonywaniu czynności służbowych w miejscach wydobywania kopalin oraz w miejscach prowadzenia robót geologicznych. 

do góry