Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie (..)

Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne

6 Lipca 2015

3 lipca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował w Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Podczas spotkania omówiono przyczyny i okoliczności wypadków  związanych  z ruchem maszyn i urządzeń elektrycznych, aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz nieprawidłowości w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stwierdzanych podczas kontroli.

Spotkanie jest jednym z elementów działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.

do góry