Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

9 Czerwca 2023

W siedzibie Górażdże Cement Sp. z o.o. w Choruli, 7 czerwca br., odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych prowadzących działalność górniczą w granicach właściwości miejscowej dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, obejmującej województwo opolskie.

W obradach pod przewodnictwem dyrektora OUG w Katowicach, uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu i przedsiębiorców, kierownicy ruchu zakładu górniczego oraz odkrywkowych zakładów górniczych.

Celem spotkania było omówienie konieczności podejmowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, w związku z zaistniałymi w ostatnich latach wypadkami i niebezpiecznymi zdarzeniami.

Podczas obrad zostały omówione również zagadnienia dotyczące: organizacji robót strzałowych, zasad prowadzenia eksploatacji złoża spod lustra wody, znaczenia filarów ochronnych, pasów ochronnych oraz pasów bezpieczeństwa w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, stwierdzonych w toku prowadzenia badań i okoliczności zaistniałych wypadków, obowiązków przedsiębiorcy związanych z gospodarką złożem, zasad przekazywania Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dokumentacji mierniczo-geologicznej po zlikwidowaniu zakładu górniczego, ochrony środowiska w planie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego.

do góry