Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

7 Czerwca 2018

W środę, 6 czerwca br. w Kopalni Wapienia „Czatkowice” z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze stanem bezpieczeństwaw górnictwie, omówienie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w górnictwie odkrywkowym oraz problematyki zagrożeń naturalnych w odkrywkowych zakładach górniczych        wynikających z rozporządzeniem Ministra Środowiska, a także przedstawienie zasad przeprowadzania kontroli przez organy nadzoru górniczego w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców. W obradach uczestniczyli przedstawiciele podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Krakowie.

do góry