Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

23 Czerwca 2021

We wtorek, 22 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych nadzorowanych przez urząd. Obrady prowadził zastępca dyrektora OUG w Rybniku.

Program spotkania obejmował:

 • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym:
  - wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 16 grudnia 2020 r. w KSM „Ruda”, któremu uległ maszynista pogłębiarki pływającej,
  - wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 6 kwietnia 2021 r. w zakładzie przeróbczym OZG „Kronowo VII”, któremu uległ kierowca samochodu ciężarowego;
 • zasady bezpieczeństwa przy transporcie w odkrywkowych zakładach górniczych. Propozycja katalogu dobrych praktyk;
 • współpracę służb górniczych i geologicznych w sytuacji występowania zagrożenia osuwiskowego;
 • bezpieczne prowadzenie robót strzałowych w celu wyeliminowania rozrzutu odłamków skalnych poza wyznaczoną strefę bezpieczeństwa;
 • zagadnienia związane z likwidacją zakładów górniczych:
  - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie likwidacji zakładu górniczego,
  - sporządzanie planu ruchu likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części,
  - prowadzenie funduszu likwidacji zakładu górniczego i warunki z jego korzystania,
  - przekazywanie dokumentacji mierniczo-geologicznej po likwidacji zakładu do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG w Katowicach;
 • omówienie obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych.
do góry