Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

1 Grudnia 2022

W środę, 30 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych nadzorowanych odkrywkowych zakładów górniczych.

Podczas obrad omówiono m.in.:

  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym omówienie wypadków śmiertelnych zaistniałych w 2022 r.;
  • tryb i procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych zakładu górniczego;
  • kwestie związane z rekultywacją zakładów górniczych;
  • wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych zakładach górniczych w 2022 r. wraz z propozycjami rozszerzenia katalogu dobrych praktyk o rozwiązania ograniczające wpadnięcie do wody przy pracach wykonywanych na akwenach lub w ich pobliżu;
  • obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji górniczych.
do góry