Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

1 Czerwca 2011
31 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych odkrywkowych zakładów górniczych. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące wypadkowości w odkrywkowych zakładach górniczych w roku bieżącym. Ponadto omówiono wpływ "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zagadnienia związane z gospodarowaniem złożami w procesie eksploatacji kopalin oraz przekazywanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych do archiwum WUG. Dyrektor Urzędu zwrócił uwagę na obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gromadzenia środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz na warunki zatrudniania w ruchu zakładu górniczego podmiotów i pracowników z państw członkowskich UE na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji.
do góry